Noticias del mundo – JP – ã ?? ¹ã ?? ¿ã ?? ¤ã ?? ªã ???? ã ?? · ã ?? ¥ ã ?? ªã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¯EVâ ???? â ???? ã ???? ã ?? ¥ ã ?? ³ã ???? ã ?? ¤ã ?? »ã ?? ¢ ã ?? ¤ã ?? ªã ???? ã ???? ã ?? ¯5ç ?? »å ´ï¼ ??cy

Hyundai Ioniq, Hyundai Motor Company, Hyundai

Noticias mundiales – JP – ã ?? ¹ã ?? ¿ã ?? ¤ã ?? ªã ???? ã ?? · ã ?? ¥ ã ?? ªã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ?? ã ?? ¯EVâ ???? â ???? ã ???? ã ?? ¥ ã ?? ³ã ???? ã ?? ¤ã ?? »ã ?? ¢ ã ?? ¤ã ?? ªã ???? ã ???? ã ?? ¯5ç ?? »å ´ï¼ ??gd
Título relacionado :
スタイリãƒã‚ · ム¥ 㠪ムãƒãƒã ックEV ヒム¥ ンム€ イム»ã‚ ¢ イオム‹ãƒƒã‚¯5ç ™» å ´ï¼
ç ¾ä »£ è ‡ ª ï¼ ¥ V㠀 Œã‚ ¢ イオム‹ãƒƒã‚¯ï¼ • ã € ã‚’åˆ å… ¬ é– ‹ï¼ ä¸ – ç • Œã §ã ®ç« ¶äº ‰ æœ¬æ ¼åŒ–
ç ¾ä» £ è ‡ ªã € EVæ– ° ム¢ ム‡ ム«Ã € ŒIONIQ5ã € ç ™ ºè¡¨ å… ± é € šè» Šå ° ã‚’åˆ æ è¼ ‰ is

Source: https://www.gqjapan.jp/cars/article/20210223-hyundai-ioniq5-news